Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster Dir. 2017:104

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Utredaren ska även lämna förslag på ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för att samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster ska tillgodoses. Uppdraget ska redovisas senast den 12 december 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

    En särskild utredare ska göra en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Utredaren ska även lämna förslag på ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för att samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster ska tillgodoses. Uppdraget ska redovisas senast den 12 december 2018.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition