Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av F-skattesystemet Dir. 2017:108

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över F-skattesystemet och analysera
effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning
och tillämpning. Syftet med översynen är bl.a. att bekämpa
skattefusk och skatteundandragande.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera om utformningen av bestämmelserna möjliggör att F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringari syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande,
  • analysera om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt, t.ex. F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden för F-skatt, och föreslå författningsändringar om det bedöms lämpligt,
  • analysera om och på vilket sätt utformningen av F-skattesystemet inverkar på villkoren för att starta, driva och utveckla företag och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar, och
  • analysera om det förekommer ett missbruk av F-skattesystemet för att kringgå bestämmelserna om skyddsregler för arbetstagare och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar.

I ett delbetänkande, som ska lämnas senast den 15 juni 2018,
ska utredaren lämna en analys av om och i vilken utsträckning
F-skattesystemet uppfattas leda till att de som egentligen är
anställda anlitas som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare.

Utredaren ska redovisa det slutliga uppdraget senast den 3 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa förändringar på F-skattens område

    För att förbättra villkoren att starta, driva och utveckla företag samt förebygga brottslighet behöver F-skattesystemet vara utformat så att det seriösa näringslivet skyddas och osund konkurrens och den kriminella ekonomin motverkas. I denna lagrådsremiss föreslår Regeringen därför åtgärder som stärker Skatteverkets kontroller av företag som har F-skatt.

Proposition

Laddar...