Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen Dir. 2017:123

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en genomgripande analys av
innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska
bankunionen, redovisa för- och nackdelar samt de risker som är
förknippade med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition