Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen Dir. 2017:123

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en genomgripande analys av
innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska
bankunionen, redovisa för- och nackdelar samt de risker som är
förknippade med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Sverige och bankunionen

    Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen.

Lagrådsremiss

Proposition