Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen ID-nummer: Dir. 2017:125

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 om ett kommittédirektiv
om en väl anpassad vuxenutbildning. Enligt direktiven ska utredaren undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen.

Utredaren ska nu också:
• följa och analysera samverkan inom regionalt yrkesvux, och
vid behov föreslå åtgärder för att förbättra samarbetet inom
regionalt yrkesvux, och

• analysera och bedöma om det finns yrkesutbildningar inom
komvux och särvux som bör vara riksrekryterande för att
tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft
och, i förekommande fall, lämna nödvändiga författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse