Kommittédirektiv

Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Publicerad

En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Till kommittén ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Ladda ner:

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet och ambassaden i Abu Dhabi, liksom med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) och dess utlandskontor i Dubai.

Kommittén ska senast den 1 september 2021 lämna en slutrapport om det svenska deltagandet i världsutställningen.