Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare Dir. 2018:34

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 6 april 2017 kommittédirektiv om
informationsskyldighet för skatterådgivare (dir 2017:38). Enligt
direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober
2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 31 december 2018.