Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område Dir. 2018:51

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

En parlamentariskt sammansatt kommitté får i uppdrag att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett ändamålsenligt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område

    En parlamentariskt sammansatt kommitté får i uppdrag att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett ändamålsenligt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition