Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen Dir. 2018:99

Publicerad

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen
  om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga
  för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna och
  vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad
  efterlevnad,
 • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i
  diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade
  området i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion,
  och
 • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...