Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen Dir. 2018:104

Publicerad

Regeringen tillsatte den 1 juni 2017 utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 30 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 april 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen

    Regeringen tillsatte den 1 juni 2017 utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 30 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 april 2019.

  • Översyn av miljöövervakningen

    En särskild utredare ska göra en översyn av miljöövervakningen på lokal, regional och nationell nivå, föreslå en lämplig avgränsning mellan miljöövervakning och närliggande verksamheter samt bedöma behovet av framtida miljöövervakning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition