Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar Dir. 2018:105

Publicerad

Regeringen beslutade den 3 april 2014 kommittédirektiv om en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • YA lär dig jobbet på jobbet

    Regeringen beslutade den 3 april 2014 att tillsätta en Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för Yrkesintroduktionsanställningar. Delegationen antog namnet YA-delegationen.

Lagrådsremiss

Proposition