Skrivelse från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för funktionshinderspolitiken Dir. 2018:115

Publicerad

Regeringen förlänger utredningstiden för Styrutredningen för funktionshinderspolitiken.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Styrkraft i funktionshinderspolitiken

    Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter.

Lagrådsremiss

Proposition