Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03) Dir. 2019:1

Publicerad · Uppdaterad

Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition