Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer Dir. 2018:103

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition