Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum Dir. 2019:21

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden.

Ladda ner:

Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 januari 2020

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition