Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03) Dir. 2019:33

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2019.

Pressmeddelande: Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition