Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten Dir 2019:52

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst. Samt öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

    Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst. Samt öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten