Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till OPS-utredningen (S 2018:01) Dir. 2019:87

Publicerad

Utredningstiden för Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (OPS-utredningen) förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska nu redovisas senast den 14 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition