Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05) Dir. 2020:25

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 27 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition