Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur Dir. 2020:52

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Utredaren ska också lämna förslag på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt stöd för att möta samhällsutmaningarna, när FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) ska genomföras och i förverkligandet av målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • föreslå en eller flera finansieringsformer för nationell forskningsinfrastruktur,
  • föreslå en eller flera modeller för organisation och styrning av nationella forskningsinfrastrukturer vid universitet och högskolor,
  • föreslå ett samordnat system på nationell nivå för prioritering av
    infrastruktursatsningar, och
  • föreslå en nationell organisation av e-infrastruktur för forskning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

    En särskild utredare ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Utredaren ska också lämna förslag på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt stöd för att möta samhällsutmaningarna, när FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) ska genomföras och i förverkligandet av målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition