Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen Dir. 2020:57

Publicerad

Utredningstiden förlängs för en del av uppdraget. Den del av uppdraget som avser anpassningar med anledning av cybersäkerhetsakten ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2020.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition