Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården Dir. 2020:81

Publicerad

Regeringen tillsätter en delegation som ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen ska vara att korta väntetiderna. Skälet till satsningen är bland annat de uppskjutna vårdinsatser som covid-19 har förorsakat. Nu måste dessa tas omhand.

Ladda ner:

Delegationen ska bland annat

 • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
 • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
 • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård,
 • utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
 • utreda en utökad vårdgaranti,
 • vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

  Regeringen tillsätter en delegation som ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen ska vara att korta väntetiderna. Skälet till satsningen är bland annat de uppskjutna vårdinsatser som covid-19 har förorsakat. Nu måste dessa tas omhand.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

  Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Detta med särskilt fokus på kortare väntetider. Utredningen presenterar här delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

Lagrådsremiss

Proposition