Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03) Dir. 2020:96

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juni 2021.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition