Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03) Dir. 2020:96

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juni 2021.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)

    Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juni 2021.

  • Översyn av regelverket för rymdverksamhet

    En särskild utredare ska göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslutande rymdförordningen. Syftet med översynen är att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition