Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier Dir. 2020:111

Publicerad

En särskild utredare ska se över regleringen om avskiljande av studenter inom statliga universitet och högskolor och ta ställning till om utökade möjligheter till belastningsregisterkontroll bör införas samt föreslå ökade möjligheter till avskiljande av studenter.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar och om belastningsregisterkontroll bör införas inför verksamhetsförlagd utbildning inom fler utbildningar än lärarutbildningen, lämna förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskoleutbildning, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

    Utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskoleutbildning. I uppdraget ingick även att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar samt om belastningsregisterkontroll bör införas inom fler utbildningar än lärarutbildningen.

Lagrådsremiss

Proposition