Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15) Dir. 2021:13

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition