Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer Dir. 2021:15

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 september 2019 kommittédirektiv om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (dir. 2019:54). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 april 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Stärkt system för samordningsnummer

    Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att stärka systemet med samordningsnummer. Bestämmelser som samordningsnummer föreslås regleras i en ny lag, lagen om samordningsnummer och Skatteverket tar över ansvaret för bl.a. identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer.

  • Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

    Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att stärka kvaliteten i folkbokföringen.

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut