Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Återstart för kulturen (Ku 2020:03) Dir. 2021:18

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition