Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter Dir. 2021:22

Publicerad

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet: Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet för mänskliga rättigheter ska i enlighet med förslaget i propositionen Institutet för mänskliga rättigheter främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna.

Ladda ner:

Utredaren ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022. Utredaren ska bl.a. lämna förslag till instruktion och regleringsbrev samt bemanna myndigheten i begränsad utsträckning.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter

    En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet: Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet för mänskliga rättigheter ska i enlighet med förslaget i propositionen Institutet för mänskliga rättigheter främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition