Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Rymdlagsutredningen (U 2020:03) Dir. 2021:53

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition