Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning Dir. 2021:67

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 7 maj 2020 kommittédirektiv om en socialt hållbar bostadsförsörjning (dir. 2020:53). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 8 november 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
31 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition