Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03) Dir. 2021:60

Publicerad

Regeringen beslutade den 26 september 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift (dir. 2019:64).

Ladda ner:

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget att föreslå
mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ha redovisats senast den 31 maj 2021. Utredningstiden förlängdes den 2 juli 2020 till den
15 oktober 2021 (dir. 2020:73).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för
samordnad statlig it-drift ska i stället redovisas senast den 15 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03)

    Regeringen beslutade den 26 september 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift (dir. 2019:64).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition