Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare Dir. 2021:85

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare

    Förlängd tid för uppdraget.

  • Sfi-peng till utbildningsanordnare

    En särskild utredare ska föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som baseras på uppnådda språkresultat, en s.k. sfi-peng, kan utformas. Syftet med en sådan ersättning ska vara att stimulera och ge utbildningsanordnare stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition