Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett förbättrat resegarantisystem Dir. 2021:114

Publicerad

En särskild utredare ska se över det svenska resegarantisystemet. Syftet är att utvärdera om det nuvarande systemet fungerar ändamålsenligt, särskilt med hänsyn till hur spridningen av sjukdomen covid-19 påverkat resemarknaden.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • utvärdera om det nuvarande resegarantisystemet ger resenärer ett
  tillräckligt skydd vid inställda paketresor, och bedöma om det finns
  skäl att utvidga systemet till att omfatta även situationer där en resa
  ställs in av andra skäl än paketresearrangörens insolvens,
 • bedöma om det finns skäl att reformera resegarantisystemet för att
  möjliggöra att det tas i anspråk för stöd åt paketreseföretag som
  saknar medel att återbetala resenärer vid inställda resor,
 • ta ställning till om det finns skäl att införa ett resegarantisystem även
  för reguljära flygresor,
 • om utredaren bedömer att det finns skäl att förändra det nuvarande
  resegarantisystemet, lämna förslag på hur systemet bör utformas och
  förvaltas, och
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.


Uppdraget ska redovisas senast den 22 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett förbättrat resegarantisystem

  En särskild utredare ska se över det svenska resegarantisystemet. Syftet är att utvärdera om det nuvarande systemet fungerar ändamålsenligt, särskilt med hänsyn till hur spridningen av sjukdomen covid-19 påverkat resemarknaden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Genväg