Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En översyn av arbetsskadeförsäkringen Dir. 2021:116

Publicerad

Regeringen beslutar att en särskild utredare ska se över arbetsskadeförsäkringen. Meningen med är att garantera att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Översynen ska också säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera villkoren för rätten till livränta i syfte att säkerställa att liv-räntan fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada,
  • ta ställning till behovet av ytterligare regeländringar eller andra åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Arbetsskadeutredningen

    Arbetsskadeutredningen ser i sitt pågående uppdrag över arbetsskadeförsäkringen. Regeringen utökar nu uppdraget. Detta eftersom finansieringen av arbetsskadeförsäkringen bedöms sakna ekonomiska drivkrafter för en enskild arbetsgivare att förebygga arbetsskador och att motverka långa sjukskrivningar.

  • En översyn av arbetsskadeförsäkringen

    Regeringen beslutar att en särskild utredare ska se över arbetsskadeförsäkringen. Meningen med är att garantera att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Översynen ska också säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Genvägar