Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07) Dir. 2022:14

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 kommitté­direktiven Genom­förande av ett kommande EU-direktiv med regler om han­tering och köp av krediter (dir. 2021:48). Utred­ningen har antagit namnet Utred­ningen om han­tering och köp av vissa krediter. Upp­draget skulle redo­visas senast den 1 september 2022.

Utred­nings­tiden förlängs. Upp­draget ska i stället redo­visas senast den 1 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition