Stärkta incitament för utbyggd vindkraft Dir. 2022:27

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • lämna förslag till system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad,
 • lämna förslag för att ge kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft,
 • redovisa möjliga insatser, utöver stärkta incitament, som stärker kommunernas förmåga att stödja utbyggnad av vindkraften,
 • säkerställa att förslagen inte påverkar skatteområdet, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

  Uppdraget att bedöma om finansieringen av förslagen bör ske via statens budget eller från verksamhetsutövarna tas bort. Finansieringen ska ske från verksamhetsutövarna. Utredaren ska därför bedöma hur de förslag som lämnas i syfte att stärka kommunernas incitament för utbyggd vindkraft ska finansieras av verksamhetsutövarna.

 • Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

  En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition