Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård Dir. 2022:41

Publicerad

Regeringen beslutar att en särskild utredare ska analysera befintliga möjligheter till sekundäranvändning av hälsodata. Utredaren ska föreslå utökade sådana möjligheter. Meningen är att utveckla möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata för att direkt eller indirekt stärka hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Analyserna utgår från befintlig lagstiftning om offentlighet och sekretess, tystnadsplikt samt dataskydd. De ska bland annat innefatta den enskildes behov av skydd för den personliga integriteten.

Utredaren ska bland annat.:

  • analysera vilka möjligheter som finns för sekundäranvändning av hälso-data från flera individer för vård och behandling av andra enskilda individer,
  • analysera möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata från hälso- och sjukvården för vissa andra närliggande ändamål, inklusive forskning, utveckling och innovation,
  • om det behövs lämna nödvändiga författningsförslag för att utöka möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata,
  • redogöra för de konkreta tillämpningssvårigheter när det gäller den befintliga regleringen av hälsodata som eventuellt framkommer under utredningens gång.