Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Läkemedelsstatistikutredningen Dir. 2022:46

Publicerad

Regeringen ändrar läkemedelsstatistikutredningens uppdrag. Meningen med förändringen är främst att förtydliga E-hälsomyndighetens författningsstöd när myndigheten framställer nationell läkemedelsstatistik och fullgör vissa uppgiftsskyldigheter.

Ladda ner:

Regeringen förlänger utredningstiden. Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Läkemedelsstatistikutredningen

    Regeringen ändrar läkemedelsstatistikutredningens uppdrag. Meningen med förändringen är främst att förtydliga E-hälsomyndighetens författningsstöd när myndigheten framställer nationell läkemedelsstatistik och fullgör vissa uppgiftsskyldigheter.

  • Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik

    En särskild utredare ska undersöka vad som behövs för att skapa en långsiktig och hållbar reglering för att lämna ut försäljningsstatistik för läkemedel. Detta sedan E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen begränsat myndigheternas utlämnande av försäljningsstatistik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition