Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning Dir. 2022:47

Publicerad

En särskild utredare ska analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet för de djur som hanteras på slakterier och föreslå hur ett krav på kamerabevakning skulle kunna utformas. Hänsyn ska tas till intresset av att undvika ökad administrativ börda för berörda myndigheter och slakterier.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • analysera och ta ställning till vilka moment i hanteringen av levande djur som bör bli föremål för kamerabevakning
  • analysera och ta ställning till vem som bör ansvara för och bekosta den utrustning som krävs för kamerabevakningen
  • analysera och ta ställning till vem som bör ha tillgång till det inspelade materialet och i vilka syften och av vem det får användas
  • analysera och ta ställning till hur materialet bör sparas och under hur lång tid
  • analysera om användning av kamerabevakning på slakterier skulle kunna göra det möjligt för berörda myndigheter att förändra genomförandet av den offentliga kontrollen för att förbättra kontrollen, minska kostnaderna eller underlätta för slakterierna
  • i arbetet beakta behovet av skydd för den personliga integriteten och göra en integritetsanalys
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Laddar...