Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner Dir. 2022:89

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga och analysera statens former för samverkan och dialog med kommuner och regioner samt se över regleringen av fullmäktige- och nämndsammanträden.

Ladda ner:

Syftet är att främja en ändamålsenlig samverkan och dialog inom den offentliga förvaltningen och att möjliggöra att såväl distans­deltagande som digitala samman­träden kan genomföras på ett demokratiskt, rättssäkert och praktiskt sätt. Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning

    Regeringen beslutade den 30 juni 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statens former för samverkan och dialog med kommuner och regioner samt se över regleringen av full-mäktige- och nämndsammanträden. Den 1 juli 2022 utsågs professor emeritus Lena Marcusson till särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Utredningen om statens samverkan med kommun-sektorn (Fi 2022:18).

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...