Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01) Dir. 2023:15

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2023.

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 mars 2020 kommittédirektiv om uppgörelse
med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och
lantalaiset (dir. 2020:29). Den 23 juni 2021 beslutade regeringen
tilläggsdirektiv till kommittén. Enligt tilläggsdirektiven skulle uppdraget
redovisas senast den 15 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition