Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet Dir. 2023:153

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå ett system för resursfördelning som utgår från en nationellt bindande skolpengsnorm för förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Syftet ska vara att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå en modell för att fastställa en nationell skolpengsnorm för
  kommunala och enskilda huvudmän som tar hänsyn till olika huvudmäns
  strukturella förutsättningar och behov,
 • föreslå hur staten utifrån modellen för en nationell skolpengsnorm ska
  beräkna hur mycket resurser varje kommun som golv minst ska tilldela
  sin egen skolverksamhet och vad ersättningen till respektive enskild
  huvudman minst ska vara, och
 • med utgångspunkt i modellen för en nationell skolpengsnorm föreslå ett
  system där kommunerna fastställer och tilldelar medel till skolverksamheterna.

Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för förskoleklassen,
grundskolan och anpassade grundskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 april 2025. Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 november 2026.

Laddar...