Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I remissen föreslås att utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag som tjänar pengar i Sverige ska kunna göra vissa avdrag och skattereduktioner. Dessutom ska ersättningar till utländska artister och idrottsmän inte längre undantas från arbetsgivaravgifter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)