Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås ändringar i miljöbalkens bestämmelser om straff (29 kap.) med anledning av en ny EU förordning om kosmetiska produkter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)