Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att ett omställningsstöd införs för företag som fått minskad omsättning som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Kravet på
F-skatt gäller inte sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. Ideella föreningar
ska dock ha ett organisationsnummer som fastställts senast vid utgången av 2019.

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut
genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision, och särskilda straffbestämmelser införs.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Genvägar