Proposition från Kulturdepartementet

Vissa ändringar i annonsbestämmelserna i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m. Prop. 1996/97:101

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås att annonsreglerna ändras på så sätt att den särskilda begränsning av mängden annonser som får sändas under bästa sändningstid tas bort och att högsta tillåtna annonsmängd höjs från åtta till tio minuter under sändningstiden mellan klockan 19.00 och 24.00.

Ladda ner:

Det införs även en möjlighet för staten att i ett sändningstillstånd ställa villkor om regionala sändningar och regionala produktioner. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd kompletteras på så sätt att sanktionen kan bli tillämplig för det fall ett villkor om programföretags ägarförhållanden åsidosätts på ett väsentligt sätt. Det föreslås även att den som meddelas ett tillfälligt sändningstillstånd skall utse utgivare.