Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen Prop. 1996/97:121

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som är avsedda att förbättra de allmänna försäkringskassornas utrednings- och kontrollmöjligheter i försäkrings- och bidragsärenden. Det föreslås att den utredningsåtgärd som består i att försäkringskassan besöker den försäkrade, och som i dag har lagstöd bara för sjukpenning-, rehabiliterings- och förtidspensionsärenden, lagregleras generellt för hela socialförsäkrings- och bidragsområdet. Vidare föreslås en lagändring för att försäkringskassorna åter skall få möjlighet att få del av adressuppgifter så som var fallet före bolagiseringen av Postverket. Slutligen föreslås att det införs en generell regel om att uppgifter som den försäkrade lämnar för försäkringskassans bedömning av rätten till olika förmåner skall, när det gäller uppgifter om faktiska förhållanden, lämnas på heder och samvete om inte särskilda skäl talar mot det. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 1997.
Laddar...