Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 1-11 Prop. 1996/97:100