Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Prop. 1997/98:117

Publicerad Uppdaterad

I propositionen redovisas ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. För första gången tas initiativ för att få en samlad politik för området.

Ladda ner:

De förslag som nu läggs fram skall ses som ett första steg för att förverkliga handlingsprogrammet.

I propositionen föreslås att målen för statens arbete med arkitektur, formgivning och design fastställs.

Vidare föreslås ändringar i väglagen (1971:948), plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, som innebär att det görs tydligt att en estetiskt tilltalande utformning skall kunna hävdas vid byggande och planläggning.

Ett antal åtgärder som kommer att vidtas för att staten skall vara förebildlig vad gäller arkitektur, formgivning och design redovisas.

Föreningen Svensk Form föreslås få ett nationellt uppdrag inom området formgivning och design. Ett antal regeringsuppdrag kommer att ges till flera olika myndigheter.

Laddar...