Proposition från Socialdepartementet

Ombildning av Handikappinstitutet Prop. 1997/98:57

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Handikappinstitutet arbetar med utveckling m.m. av hjälpmedel för funktionshindrade. I propositionen läggs fram förslag om inriktning, form och finansiering för institutets fortsatta verksamhet fr.o.m. den 1 januari 1999, under namnet Hjälpmedelsinstitutet.