Proposition från Socialdepartementet

Garantipension, m.m. Prop. 1997/98:152

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till hur grundskyddet inom det reformerade ålderspensionssystemet skall utformas. Grundskyddet skall utgöras av garantipension, som kan utges fr.o.m. 65 års ålder till personer som inte har tjänat in rätt till inkomstgrundad ålderspension eller endast har tjänat in en låg sådan. Berättigade till garantipension skall vara personer födda år 1938 eller senare, dvs. de årsklasser som omfattas av det reformerade ålderspensionssystemets intjänanderegler.